In English

 

Kontakta mig

Kontakta AlvernoResan till Alverno College
oktober 2004. 
Klicka på bilden för fler bilder.

Om Du vill beställa boken: Klicka på boken så kommer Du till Bueno Veda.

 

Boken ingår i en distanskurs på Skandinaviska Ledarhögskolan,
"Personlig utveckling genom mental träning", PUMT

 


Färdighetsbaserat lärande enligt Alvernomodellen

Klicka på loggan för att komma till Alverno College!


Åter till Pias hem på Nätet!

 


Följ med på en resa till Alverno College 2000 och 2002. 


Med anledning av Bolognaprocessen och de pedagogiska utmaningar svenska lärosäten fått genom intentionerna om formuleringar av förväntade studieresultat eller lärandemål finns det anledning att närmare studera Färdighetsbaserat lärande enligt Alvernomodellen. Alverno College har mycket framgångsrikt arbetat med lärandemål ett 30-tal år och har stor erfarenhet av bedömningar av förväntade studieresultat.

Färdighetsbaserat lärande, FBL (Ability-Based Learning) är sannolikt den mest systematiska, genomtänkta och vetenskapligt baserade pedagogiska modell som utvecklats inom högre utbildning. Den är tillämpningsorienterad. "The Proof is the Performance!" De studerande måste visa att de kan använda sina kunskaper och färdigheter i många olika sammanhang och situationer för att bli godkända. De studerande får träna sig i självbedömning redan från första kursen. Bedömning av prestationer görs också av studentkamrater, lärare och externa bedömare från olika arbetsplatser. Genom de externa kontakterna får cirka 97% av de studerande arbete inom ett år inom den utbildning de genomfört. 

Alverno College har genom åren fått många pedagogiska utmärkelser och rankas mycket högt i USA. Det är dags att Sverige får inspireras av och lära känna det Färdighetsbaserade lärandet. FBL är tillämpligt på alla utbildningsnivåer och i alla utbildningssammanhang.

 

Alverno College och School Sisters of St. Francis Värderingar i beslutsfattande
Ability-Based Learning - Historik och utveckling De åtta färdigheterna - kriterier och nivåer
Pedagogisk grundsyn Texter och artiklar
Bedömning av Social interaktion  
  Kurs Att lära att lära
- kursen är tyvärr slutsåld
 
Tim Riordan var dekanus på Alverno College och blev min huvudsakliga handledare och guide under mina resor. Han besökte senare Sverige och Örebro i samband med en Högskolepedagogisk konferens.
  

Senast uppdaterad: 20 juni, 2012 21:17
© 2002