Hem

 

 

  

 

 

Om Alverno College och Skolsystrana 

Alverno College är ett unikt lärosäte. Dess mission är att ”gynna personlig och professionell utveckling hos kvinnor”. Det har sina rötter i ”liberal arts” och i den katolska traditionen. Alverno College har en ovanlig pedagogisk utmaning. Man tar de in alla sökande som är behöriga på betygsnivå A-D, vilket innebär att man får in studerande som har ganska låg kunskapsbas. De allra flesta kommer i från Milwaukeeområdet (65%). Från Wisconsin i övrigt kommer cirka 31%. Endast 1% av de studerande är idag internationella. 

   En mycket stor andel av de studerande tillhör etniska minoritetsgrupper och olika religiösa grupper. Drygt 70% av de studerande är den första i familjen eller släkten, som studerar på högre utbildning, ”klassresenärer”. De pedagogiska utmaningarna för Alverno är därför mycket stora. Trots detta rankas detta college mycket högt i de amerikanska rankinglistorna, på samma nivå som Harvard University och University of Chicago.

   I slutet av 60-talet började Alverno College ta sin pedagogiska utmaning på allvar och började utveckla en pedagogisk grundsyn som efter några års diskussioner i hela personalgruppen samt experimenterande utifrån modern pedagogisk forskning och pedagogiska erfarenheter runt om i USA och världen utveckla den pedagogiska modell som så småningom kom att kallas Ability-Based Learning, Färdighetsbaserat lärande.

   Alverno har idag cirka 2.200 studerande 1.500 är heltidsstuderande och cirka 110 lärare. Som de flesta amerikanska lärosäten är man beroende av donationer från omvärlden. Man har valt att lägga stora resurser på stöd till de studerande och har utvecklat ett avancerat sätt att utveckla de studerandes färdigheter och kunskaper.

   Alverno ligger i Milwaukee, Wisconsin, cirka 20 mil norr om Chicago, vid Lake Michigans kust. Här erbjuds ett mycket stort antal kurser och utbildningar, både som veckoutbildningar och helgkurser. Enligt informationsbroschyrer finns 66 programområden inom sju akademiska avdelningar. De är Integrated Arts and Humanities; Behavioral Science; Buisiness and Management; Education, Spanish Language & Cultures; Natrual Sciences, Mathematics and Techology; Fine Arts och Nursing (se www.alverno.edu)

School Sisters of St. Francis
Alverno College grundades 1887 av tre nunnor, ”School Sisters”, franciskanska skolsystrar, som kom till Wisconsin från Europa. Det var ursprungligen ett college som skulle undervisa andra nunnor till att bli församlingslärare.

Under årens lopp har colleget vuxit både avseende antal studerande och byggnader. År 1948 öppnades Alverno för andra studerande än katolska systrar men det har fortsatt att vara ett college för kvinnliga studerande utom på magisternivå där män antas.

Ytterligare information finns i min bok ”Färdighetsbaserat lärande enligt Alvernomodellen”.

 

 
 

Senast uppdaterad: 23 juni, 2012
© 2002