Start

Hem

Kontakt

 

  

 

 

Att lära att lära - Det nya lärandetDistanskurs från Skandinaviska Ledarhögskolan

”Att lära att lära – Det nya lärandet”

En distanskurs vid Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH)
om den nya synen på lärande  

”Att lära att lära”
är en distanskurs som förmedlar forskning, synsätt och arbetsmetoder när det gäller ”det nya lärandet”. ”Någonting håller på att hända med det sätt vi tänker om det sätt vi tänker,” skriver Ernest Boyer, en stor nytänkare när det gäller synen på pedagogik och undervisning. Ett paradigmskifte är på gång. Det beskrivs ofta som en förändring ”From Teaching to Learning” – från undervisning till lärande.

    De traditionella undervisningsformerna börjar bli alltmer förlegade. Modern forskning om hjärnan och lärande har avslöjat deras ineffektivitet. Läraren som expert, kunskapsförmedlare och den som kontrollerar om den studerande lärt sig, förändras successivt till läraren som coacher, handledare, vägledare, inspiratör, samarbetspartner och en som, tillsammans med studiekamrater och ibland avnämare, bedömer lärandeprocesser, färdigheter och kompetenser.

”Dagens experter är morgondagens noviser –
och morgondagen har redan kommit.”

      Vi vill med denna kurs förbereda och inspirera morgondagens lärare och studerande.

      Kursen innehåller sju videokassetter, varav sex innehåller totalt 18 timmars föreläsningar och intervjuer av följande föreläsare:

·         Lena Boström, fil.dr. i pedagogik och författare, har disputerat på sin forskning om lärstilar och föreläser om och diskuterar detta.

·         Pia Hellertz, fil.dr. i socialt arbete, universitetslektor och författare, har disputerat på en undersökning om kvinnliga studerandes kunskapssyn och lärandestrategier. Hon föreläser om flera teman i kursen, bl.a. om den nya synen på lärande, om paradigmskiftet inom pedagogik och lärande, om könsperspektiv på lärande samt om aktivt kunskapssökande, färdighetsbaserat lärande och metoder för självbedömning av lärande.

·         John Steinberg, fil.dr. i pedagogik och välkänd författare till en mängd pedagogiska böcker fokuserar i den här kursen på ledarskap och lärande, läraren som ledare av lärande.

·         Ingemar Svantesson, författare, kursgivare och skapare av Brain Books, ett bokförlag som ger ut pedagogisk litteratur sedan många år, föreläser om forskning om hjärnan och om intelligenser och deras betydelse för undervisning och lärande, samt

·         Lars-Eric Uneståhl, fil.dr. i psykologi och idrottspsykolog, känd som skaparen av Mental Träning, författare, kreativ inspiratör och rektor för Skandinaviska Ledarhögskolan, som under många år gett ett antal distansutbildningar, bl.a. ”Personlig Utveckling genom Mental Träning” (PUMT) samt ”Person-, Team- och Ledarutveckling”(PTL). Han föreläser här om det ideala tillståndet för effektiv lärande och om hur man kan använda Mental träning i studier och lärande.

Den avslutande videon innehåller konkreta och praktiska exempel av undervisningsexperiment samt intervjuer, en ”inblick i framtiden”. 

    I kurspaketet ingår dessutom 16 böcker, en tränings-CD för Mental träning samt en mycket detaljerad Studiehandledning på cirka 450 sidor i vilken ingår fyra vetenskapliga artiklar, övningsuppgifter, träning, diskussions- och reflexionsfrågor, underlag för lärstilsanalys  och annat informationsmaterial. När man köper kursen köper man också rätten att använda materialet för utbildning och personalutveckling.

    För intyg på kursen ska man genomföra tre PM-uppgifter där man beskriver erfarenheter, tankar och reflexioner omkring kurslitteraturen och videolektionerna, dokumenterar övningar och experiment samt träningsprocesser och dessutom skriver ett sammanfattande PM. Fil.dr. Pia Hellertz, ger respons och kommentarer på PM-arbetet.

    Mer information finns på Skandinaviska Ledarhögskolans hemsida, www.slh.nu, för mer detaljerad information.

      Priset på kursen är för närvarande (2006) 10.000:- + moms för privatpersoner och 15.000:- + moms för företag och organisationer.  

     Om en organisation köper kursen och vill att flera ska få intyg kostar detta 1.500:- kronor extra för bedömning, lärstilsanalys och administration m.m. per kursdeltagare.

Kursansvarig: 
Pia Hellertz
Fil.dr. universitetslektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Senast uppdaterad: 24 juni, 2012
© 2002